Home

Biokemiallinen hapenkulutus

SANASTO - Sanasto

Kemiallinen hapenkulutus. Mittaa orgaanisen aineen aiheuttamaa hapenkulutusta kemiallisissa reaktioissa Bakteerien aiheuttama luontainen biologinen hapenkulutus (BOD 7, engl. Biological Oxygen Demand) voidaan mitata bakteerien viikon (7 päivää) aikana kuluttamalla. Kun vesistöihin joutuu eloperäisiä aineita, vesistön pieneliöt alkavat hajottaa niitä hapen avulla. Biologinen hapenkulutus tarkoittaa tässä prosessissa. ja Ympäristöanalytiikan projekti Biokemiallinen hapenkulutus Bodominjärvessä Projektisuunnitelma 1 1 Projektitehtävän määrittely 1.1 Tausta Bodominjärvi on. Käännös sanalle 'biokemiallinen hapenkulutus' ilmaisessa suomi-englanti-sanakirjassa, ja monia muita englanninkielisiä käännöksiä

Samassa artiklassa säädetään myös, että taajamalla tarkoitetaan aluetta, jossa on niin tiheä asutus ja/tai niin runsaasti yritystoimintaa, että. Translation for 'biokemiallinen hapenkulutus' in the free Finnish-English dictionary and many other English translations Palaute Sivukartta: Etusivu > Ympäristöanalyysit Ympäristöanalyysit. Maa - Fysikaaliset mittaukse Käytetyt lähteet. BS2001. Alaviitteet. Lähdeviittaus tähän sivuun: Tieteen termipankki 25.04.2019: Biologia:biokemiallinen hapenkulutus. (Tarkka osoite: https. BOD Biokemiallinen hapenkulutus (Biochemical Oxygen De-mand) COD Kemiallinen hapenkulutus (Chemical Oxygen Demand

Humuspitoisuus - Wikipedi

Biologinen hapenkulutus (biological oxygen demand) - Suomen

Ympäristöanalytiikan projekti

biokemiallinen hapenkulutus - käännös englanniksi - bab

 1. biokemiallinen översättning i ordboken finska - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk
 2. Biokemiallinen hapenkulutus (BOD): 100 mg/g (5 d) Huomautuksia: Teoreettinen hapenkulutus (ThOD) 110 mg/g Biologinen hajoavuus: Kaliumformiaatti
 3. biochemical€oxygen€demand€=€biokemiallinen€hapenkulutus biodegradable€=€biohajoava,€biologisesti€hajoava biofilm€=€biofilm
 4. Tavallinen/erityinen biokemiallinen hapenkulutus (enintään 4 000 mg/l), maahengitys, paine ja biohajoavuus. Infrapunaluenta, 100 näytettä
 5. Biokemiallinen hapenkulutus (BOD 7) ATU:lla ja ilman ATU:a Biokemisk oxygenförbrukning (BOD 7), med och utan ATU Biochemical oxygen demand (BOD 7) with ATU and withou

biokemiallinen hapenkulutus - määritelmä - suom

 1. Pientä vertailua ja täsmennystä pienpuhdistamoista. Näyttäisi siltä että testattujen laitteiden osalta on kyse ilmoitustekniikasta, sillä puhdistustulok..
 2. 2.3.1 Biokemiallinen hapenkulutus Suomessa biokemiallisesta hapenkulutuksesta käytetään myös lyhennettä BHK, mutta ylei
 3. 4.3.3 Biokemiallinen hapenkulutus (BOD7) Kemiallinen hapenkulutus DOC Dissolved Organic Carbon. Liuenneen orgaanisen aineen määr
 4. den biokemiallinen hapenkulutus (BOD 7) on 70 grammaa happea vuorokaudessa. Pirkanmaan ympäristökeskus aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 7 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Johdant
 5. BOD7, BHK7 Biokemiallinen hapenkulutus; se happimäärä, joka kuluu seit-semän päivän aikana mikro-organismien hajottaessa orgaanista ainetta (20 oC)
 6. en perustuu pieneliöiden eli mikrobien.

biokemiallinen hapenkulutus - English translation - bab

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Prima Ref. N06640/2./FI/FI Muutettu viimeksi: 03.12.2012 Edellinen päiväys: 27.08.2010 Päiväys:05.12.201 BOD biokemiallinen hapenkulutus, jätevesien laatuparametri BREF Euroopan komission julkaisema BAT-vertailuasiakirja (BAT Reference Document TMAC: Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) = 1,72 g O2/g. Kemiallinen hapenkulutus (COD) = 2,14 g O2/g, BOD/COD = 0,80. 2-etyyliheksaanihappo Biokemiallinen hapenkulutus. 6 HAASTE ITÄMEREN PELASTAMISEKSI Oulun edustan merialueen suurimmat pistekuormit-tajat ovat Nuottasaaren teollisuuslaitokset, Oulu Biochemical oxygen demand (BOD); FI: Biokemiallinen hapenkulutus . The measure of the concentration of biodegradable organic carbon compounds in a solution

BOD Biological Oxygen Demand = Biokemiallinen hapenkulutus. Vedessä oleva helposti hajoava orgaaninen aines. Puhtaan veden ohjearvo 2 mg/l Etsiä mikä on BOD, BOD, merkitykset ja muut lyhenne, lyhenne ja synonyymit Kemiallinen hapenkulutus on 120-180 g/as/vrk sekä biokemiallinen hapenkulutus 60-90 g/as/vrk. Puhdistetun jäteveden mukana.

Contextual translation of hapenkulutus into English. Human translations with examples: bod (bod), oxygen uptake, oxygen consumption, oxygen consumptions Puhdistusai ne S 61 sivu 5 / 6 Kemiallinen hapenkulutus: 87 mg O / g 2 Biokemiallinen hapenkulutus: 22 mg O /g 2 12.3 Biokertyvyys: Kertymistä organismeihin ei. Biokemiallinen hapenkulutus BOD7, BOD7/ATU Biochemical oxygen demand BOD7, BOD7/ATU SFS-EN 1899-1:1998 . Talousvesi, luonnonvesi ja jäteves Biokemiallinen hapenkulutus (BOD): ~100 mg/g (5 d) Kemiallinen hapenkulutus (COD): 200 mg/g 12.3 Biokertyvyys Ei todennäköisesti ole biokertyvää

biokemiallinen hapenkulutus runsasta. Ainoa ratkaisu Vaakkolammin puhdistamiseen oli Raholan puhdistamo. Päätös Raholan puhdistamon rakentamisesta tehtiin 1959 Contextual translation of biokemiallinen from Finnish into Polish. Examples translated by humans: bzt, marker biochemiczny biokemiallinen hapenkulutus (BHK 7 eli BOD 7). Orgaanista ainetta joutuu jätevesiin lähinnä ihmisen ulosteissa ja teollisuuden jätevesissä

Ympäristöanalyysi

BOD5: 5 day biochemical oxygen demand: viiden vuorokauden biokemiallinen hapenkulutus. ThOD: Theoretical oxygen demand: teoreettinen hapenkulutus. 16.3 Tietolähtee Biokemiallinen hapenkulutus Tuleva 200 100 0 Poistuva 199 g/vrk 3,4 g/vrk 98 % Kokonaisfosforikuormitus Tuleva 6 5 4 3 2 1 0 Poistuva 5,7 g/vrk 0,3 g/vrk 94 %.

biokemiallinen hapenkulutus (BOD 7 /ATU) on enintään 25 mgO 2 /l ja sen poistoteho vähintään 75 % biokemiallinen hapenkulutus (biochemical oxygen demand, BOD) grammaa/asukas vuorokaudessa. Jätevesipäästöt vesistöihin Kaltevan puhdistuslaitokselt Biokemiallinen hapenkulutus BOD7, mittaa paljonko vedessä on orgaanista ainetta. Lajittelemalla vähemmän jätett. Translation for 'biokemiallinen' in the free Finnish-English dictionary and many other English translations kolin biokemiallinen hapenkulutus (BOD 7) oli 175,6 t/v ja talteen kerätyn glykolin 47 t/v. Talteenkeräysaste oli 27 %. Kemiallisena hapenkulutukse

Biologia:biokemiallinen hapenkulutus - Tieteen termipankk

 1. 7/d (seitsemän vuorokauden biokemiallinen hapenkulutus 70 g happea O 2). Asukasvastineluku määritellään siis laitokselle tulevan jätevede
 2. 84 biokemiallinen hapentarve, ks. hapenkulutus, biokemiallinen. 85 boniteetti E. plant producing capacity R. bonitet Kasvupaikan luontainen hyvyys eli tuottokyky
 3. Biokemiallinen hapenkulutus 5 päivän aikana (BOD5) = 22-24% Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen: Ei ole helposti biohajoavaa.Dietyleeniglykolimono-n-.
 4. 12.6.2 Biokemiallinen hapenkulutus (BOD5), mg/g:t.ei o.k. 12.6.3 AOX - ohje: Säännökset eivät koske tuotetta. 12.6.4 Ekologisesti merkittävät aineosat: Ei ole
 5. dettavan jäteveden biokemiallinen hapenkulutus (BOD 7ATU) on <15 mg/l ja kokonaisfosforipitoi-suus <0,8 mg/l
 6. TEOLLISUUSJÄTEVESIEN SEURANTA JA HALLINTA - TAPAUSKOHTEENA JYVÄSKYLÄN SEUTU Diplomityö Biokemiallinen hapenkulutus 7 vuorokauden aikana (Biochemica

Pro gradu -tutkielma Kokonaistoksisuuden testauksen soveltuvuus suomalais-ten yhdyskuntajätevesien riskinarviointiin ja tarkkai-luun Pauli Kärkkäine Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) : 638 mg/g 5 d Kemiallinen hapenkulutus (COD) : 788 mg/g TRIETHANOLAMINE : Biologinen hajoavuus : Tulos: Helposti. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get.

St1 Biofuels O

Biokemiallinen hapenkulutus 5 päivän aikana (BOD5) = 0,36 mg O 2 /g. Kevyt aromaattinen petrolitisle (maaöljy), matalalla kiehuva: Ei ole helposti biohajoavaa Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2018 - Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamo Many translated example sentences containing hapenkulutus - English-Finnish dictionary and search engine for English translations BOD5: 5 day biochemical oxygen demand: viiden vuorokauden biokemiallinen hapenkulutus. COD: Chemical oxygen demand: kemiallinen hapenkulutus. 16.3 Tietolähtee

Jätevesi - Wikipedi

 1. Biokemiallinen hapenkulutus BOD5 = 526 mg/g Kemiallinen hapen kulutus COD = 728 mg/g 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden.
 2. Sivu 3 / 9 Yrittäjäntie 24 Puhelin: 017-2647 200 www.vesiensuojelu.fi 70150 Kuopio Telefax: 017-2647 217 Y-tunnus 1082393-2 Biokemiallinen hapenkulutus (BHK7ATU.
 3. Reaaliaikaiset tiedot (biokemiallinen hapenkulutus ppm-yksikköinä) näkyvät kunkin pullon anturipääss.
 4. Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) Biokertyvyystekijä (BCF) Orgaaninen hiili (DOC) Betaine Anhydrous -3.1 (@ 20°C) 14 mg/g (Cr). BOD5 ATU: 720 mg/g
 5. Taskilan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset KUORMITUS VESISTÖÖN, BIOKEMIALLINEN HAPENKULUTUS KUORMITUS VESISTÖÖN, BIOKEMIALLINEN HAPENKULUTUS 100 100

hapenkulutus - Finska-Svenska Ordbok - Glosb

 1. kÄyttÖturvallisuustiedote sivu 1 / 8 mipa bc-2-schicht basislack päiväys: 25.6.2007 edellinen päiväys: 11.7.2004 1. aineen tai valmisteen ja yhtiÖn tai.
 2. Sivu 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi COBIOLUBE COLO
 3. Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) = 75%, 28 d 12.2.2 Kemiallinen hajoavuus Haihtuvat orgaaniset aineet hajoavat fotokemiallisesti ilmakehässä. 12.3 Biokertyvyy
 4. Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) Pitoisuus Inkubaatioaik a Arvo Menetelmä 33.000 mg/l Kirjallisuus. 12.3 Biokertyvyys: n-oktanoli/vesi jakaantumiskerroin.
 5. Usein käytetyt menetelmät ovat pH, biokemiallinen hapenkulutus, kemiallinen hapenkulutus, ravinteet, metallit, öljy ja rasva,.
 6. Biokemiallinen hapenkulutus 7 Kokonais-typpikuormitus Kokonais-fosforikuormitus g/vrk. g/vrk g/vrk. g/vrk g/vrk. g/vrk g/vrk. g/vrk 95% g/vrk. 89% g/vrk 65% g/vrk.
 7. Media in category Biochemical oxygen demand The following 7 files are in this category, out of 7 total

Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) - Ditap Oy - Ympäristöanalyysilaittee

Biokemiallinen hapenkulutus 20 päivän aikana (BOD20) = 88 % (Closed Bottle Test); Nopeasti hajoava. Kemiallinen hajoavuus Tietoa ei ole käytettävissä Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) Ei sovellu Kemiallinen hapenkulutus (COD) Ei sovellu ThOD Ei sovellu 12.3. Biokertyvyys Etanoli (64-17-5 Biokemiallinen hapenkulutus (BOD 5) Se hapen määrä, joka tarvitaan orgaanisen aineen biokemialliseksi hapettumiseksi hiilidioksidiksi viidessä päivässä Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) = 90 mg/g (5d). Kemiallinen hapenkulutus (COD) = 110 mg/g. Nopeasti biologisesti hajoava 12.3 Biokertyvyy Kemiallinen hapenkulutus (COD): 535 mg/g Biokemiallinen hapenkulutus (BOD): 237 mg/g; inkubaatio 5 vrk Estettävä.

BOD: Biokemiallinen hapenkulutus. EC₅₀: Aineen vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. LOAEC: Alhaisin havaittavan. Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) Ei sovellu Kemiallinen hapenkulutus (COD) Ei sovellu ThOD Ei sovellu BOD (% ThODista) Ei sovellu 12.3. Biokertyvyys. Erityiskertomus Veden laatu Tonavan jokivesistöalueella: vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpano etenee, mutta vielä on jonkin verran tekemist BHK = biokemiallinen (biologinen) hapenkulutus. ravinteet Yleisimpiä ravinteita ovat fosfori (P) ja typpi (N)

hapenkulutus - Suomi-Viro Sanakirja - Glosb

Sivu 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 25.07.2013 Edellinen päiväys: 13.02.2013 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3. Biokemiallinen hapenkulutus: 1.850 mg/g at 5 h Prosessi Hajoamisnopeus Aika bioottinen/abioottinen (eloton) 91 % 28 d hiilidioksidin tuotanto 90,9 % 28 tusta, jonka seitsemän vuorokauden biokemiallinen hapenkulutus . 3 (BOD 7) on 70 g happea (O 2), vastaavat jätevedet ennen sakokaivokäsit Biokemiallinen hapenkulutus: 0,16 g/g Prosessi Hajoamisnopeus Aika bioottinen/abioottinen (eloton) 40 % 5 d 12.3 Biokertyvyys Ei rikastu mainittavasti organismeissa. Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä.

biokemiallinen hapenkulutus - Tieteen termipankk

Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) 880 mg/g 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Tuote Tämä palava aine poltetaan laitoksessa, jossa on jälkipoltin. 31991L0271. Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä Virallinen lehti nro L 135 , 30/05/1991 s. Kemiallinen hapenkulutus, joka myös johtui pitkälti pesuainekemikaaleista, oli vähentynyt 80 - 97 % syötetyn veden kuormituksesta biologise

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma NAUDAN LIETELANNAN KÄSITTELYMENETELMIEN TALOUDELLINEN VERTAIL SANASTO BOD (BHK) Biokemiallinen hapenkulutus, joka mittaa jäteveden sisältämien biologisesti hajoavi-en aineiden määrää. Hajotuksen tekevä

Biohajoavuus, esim. hapenkulutus, lopputuotteet; Biokemiallinen toksisuus: aine vaikuttaa biologisesti tärkeisiin molekyyleihin; Toiminnallinen toksisuus:. 2 BOD, biokemiallinen hapenkulutus: veden laadun ja jäteveden biologisen käsittelyn eri vaiheissa tapahtuvan puhdistumisen mittayksikkö. Luonnoksen päiväy Käännös sanalle 'biochemical oxygen demand' ilmaisessa englanti-suomi-sanakirjassa, ja monia muita suomenkielisiä käännöksiä Biokemiallinen hapenkulutus (BOD 5): Happimäärä, jonka mikro-organismit kuluttavat veden sisältämien biologisesti hajoavien orgaanisten aineiden ja.

Uni-Etch/Select HV Etch/Etch 37 Käyttöturvallisuustiedote , (EY) Nro. 453/2010 asetuksen mukainen 17/03/2015 FN (Finnish) 2/7 2.3. Muut vaara Sivu 1 / 10 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: SEOKSEN JA YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetiedot Kauppanimi GREENSTIM Tunnuskoodi C04E kÄyttÖturvallisuustiedote 1. kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.1 kemikaalin tunnistustiedo Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen tekemien tutkimusten perusteella teoreettinen ammoniumin hapenkulutus biokemiallinen hapenkulutus.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti SANET ZITROTAN 10 X 1 LITER WM 0712473 In tilausnumero: 0712473 Versio 2.0 Muutettu viimeksi 21.01. Tłumaczenie biochemiczne zapotrzebowanie tlenu w słowniku polsko-fiński w Glosbe - wielojęzycznym darmowym słowniku online Helposti biohajoava; Biokemiallinen hapenkulutus (BOD): 90 mg/g; Kemiallinen hapenkulutus (COD): 110 mg/g Biokertyvyys: Ei todennäköisesti ole biokertyv. Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) on yksi vesilaboratorioiden tavallisimmista analyysisovelluksista. Testiä käytetään veden orgaanisen laadun indikaattorina

biokemiallinen hapenkulutus suomesta ruotsiksi - RedFox Sanakirj

Jätevesi-infrastruktuurin ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit 5 Lyhenneluettelo BOD biokemiallinen hapenkulutus (Biological Oxygen Demand

suosittu: